Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miasta miała miejsce uroczystość podpisania aktu przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do Projektu pn. "Zainwestuj w siebie!", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, mającego na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Jest to projekt partnerski wszystkich gmin z powiatu sierpeckiego, a jego realizatorami będą ośrodki pomocy społecznej z siedmiu gmin należących do powiatu sierpeckiego.
Realizatorem projektu na terenie miasta Sierpc będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu, pełniący jednocześnie rolę lidera projektu.
Wartość projektu wyniesie prawie 2 mln zł, z tego wkład własny wynosi prawie 400 tys. zł, z czego wkład własny Gminy Miasto Sierpc wynosi ponad 60 tys. zł wniesiony w formie zasiłków okresowych i celowych.

W uroczystości parafowania dokumentów uczestniczył Jarosław Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpca Wójt Gminy Zawidz oraz Pani Alinie Olszewskiej - Dyrektor MOPS w Sierpcu oraz wójtowie gmin powiatu sierpeckiego.

18056264 1866522396928634 7525189084016040207 o

(źródło: Urząd Miasta Sierpca)