27 maja strażacy z OSP Zawidz uczestniczyli na zaproszenie naszej gminy partnerskiej w zawodach strażackich organizowanych w Łukcie. W przyjacielskiej atmosferze - przy dopingu mieszkańców Łukty jak i wsparciu strażaków z OSP Łukta nasi druhowie uzyskali dobre wyniki w obu konkurencjach. Za udział w zawodach nasi dzielni ochotnicy otrzymali od Pana Roberta Malinowskiego - Wójta Gminy Łukta pamiątkowy puchar. Współpraca pomiędzy gminami zacieśnia się. Liczymy, że na najbliższe nasze zawody strażackie silna delegacja OSP z Łukty także zaprezentuje się u nas.