5 października Wójt Gminy Zawidz, Dariusz Franczak, uczestniczył w ślubowaniu kadetów rocznika 2017/2018 i 2018/2019, realizujących innowację z zakresu wojskowości.

W uroczystości w Zespole Szkół Samorządowych brali również udział m.in.: Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Giziński wraz z radnymi, wicedziekan dekanatu sierpeckiego – ks. Józef Łozecki i ks. kanonik Włodzimierz Załęski, przedstawiciele Wojska Polskiego – mjr rezerwy Dariusz Wiśniewski, por. Bartosz Tatczyn, chor. Dariusz Liposki oraz Policji – asp. Krzysztof Meler, st. asp. Marek Pawłowski, sierż. Aleksandra Szarwińska; przybyli również przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji i mediów oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych z wychowawcami. Bohaterami uroczystości byli kadeci oraz ich rodzice. Po wprowadzeniu pododdziałów przez opiekuna klas mundurowych, kpt. rez. Andrzeja Kolczyńskiego, Dyrektor Krystyna Siwiec powitała gości, a następnie odebrała ślubowanie złożone przez kadetów. Zgodnie z ceremoniałem błogosławieństwa udzielił im ks. Józef Łozecki. W kolejnej części uroczystości głos zabrała Dyrektor Krystyna Siwiec, która zwróciła uwagę na fakt, że pierwsze ślubowanie kadetów odbywa się w historycznym momencie – w roku obchodów stulecia niepodległości Polski. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest możliwość rozwoju pasji, talentów i zainteresowań w szkole, czego przykładem są losy absolwentów, odnoszących w dorosłym życiu sukcesy w dziedzinach, które mogli odkryć i rozwijać, będąc uczniami szkoły w Zawidzu. Wyraziła również nadzieję, że składający ślubowanie kadeci będą z honorem nosić mundur i właściwie wypełniać wynikające z tego faktu zobowiązania, a cała społeczność będzie mogła być z nich dumna.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawidz – Dariusz Franczak, który również podkreślił, jak ważny jest mundur, którego noszenie zobowiązuje do odpowiedzialności i godnego zachowania się w każdej sytuacji. Zapewnił też, że kadeci mogą liczyć w każdej sytuacji na jego wsparcie i pomoc w realizacji zadań, gdyż są dumą naszej małej ojczyzny.

Po przemówieniach kolejnych gości oraz kadetów i ich rodziców nastąpiło wręczenie wyróżnień kadetom oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSS, po czym wszyscy zebrani zostali zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę.