Wypłata zasiłków rodzinnych Sierpień 2018 r.

22 Sierpnia A - J
23 Sierpnia K - O
24 Sierpnia P - Ż

Wypłata świadczenia wychowawczego - SIERPIEŃ 2018 r.

27 Sierpnia (A-M)
28 Sierpnia (N-Ż)